Tài nguyên được hỗ trợ

Quicksave - công cụ để tải về video từ Instagram.

Làm thế nào để tải về video từ Instagram?

  1. Chọn bất kỳ video từ Instagram.
  2. Ở góc trên bên phải, bấm vào những tràng.
  3. Trong các cửa sổ mở ra, bấm vào "copy link".
  4. Dán, sao chép các liên kết đến Quicksave trang web và nhấn vào nút "download".
  5. Trong các cửa sổ xuất hiện, chọn chất lượng và tải.