Tài nguyên được hỗ trợ

Quicksave - công cụ để tải về Instagram IGTV Video.

Làm thế nào để tải về IGTV video từ Instagram?

Từ máy tính duyệt

 1. Nhấn vào nút "Chia sẻ" dưới IGTV.
 2. Chọn "Copy Link".
 3. Dán sao chép kết nối với mạng các trường ở trên Quicksave trang.
 4. Nhấn vào nút "Download".
 5. Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, cậu sẽ thấy những games now video dưới đây.
 6. Nhấn vào nút "download" để cứu NÓ.

Từ Instagram dụng điện thoại di động

 1. Bấm vào những biểu tượng với ba chấm ở góc trên bên phải của IGTV.
 2. Chọn "Copy Link".
 3. Dán sao chép kết nối với mạng lĩnh vực này trên Quicksave ở trên.
 4. Nhấn vào nút "Download".
 5. Sau khi tìm được hoàn thành, một DUY video sẽ xuất hiện dưới đây.
 6. Nhấn "tải" để tiết kiệm.