Tài nguyên được hỗ trợ

Quicksave - công cụ để tải về hình ảnh từ Instagram.

Làm thế nào để tải về hình ảnh từ Instagram?

  1. Chọn bất kỳ hình ảnh từ Instagram.
  2. Ở góc trên bên phải, bấm vào những tràng.
  3. Trong các cửa sổ mở ra, bấm vào "copy link".
  4. Dán, sao chép các liên kết đến Quicksave trang web và nhấn vào nút "download".
  5. Trong các cửa sổ xuất hiện, chọn chất lượng và tải.