Tài nguyên được hỗ trợ

Quicksave - Công cụ tải xuống băng chuyền Instagram.

 

Cách tải các bài đăng trên băng chuyền từ Instagram?

  1. Chọn băng chuyền bất kỳ từ Instagram.
  2. Ở góc trên bên phải, nhấp vào dấu chấm lửng.
  3. Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào "sao chép liên kết".
  4. Dán liên kết đã sao chép vào trang web Quicksave và nhấp vào nút tải xuống.
  5. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn chất lượng và tải xuống.