Tài nguyên được hỗ trợ

Quicksave - công cụ để tải về băng tải từ Instagram.

Làm thế nào để tải về đu quay bài từ Instagram?

  1. Chọn bất kỳ băng chuyền từ Instagram.
  2. Ở góc trên bên phải, bấm vào những tràng.
  3. Trong các cửa sổ mở ra, bấm vào "copy link".
  4. Dán, sao chép các liên kết đến Quicksave trang web và nhấn vào nút "download".
  5. Trong các cửa sổ xuất hiện, chọn chất lượng và tải.