Tài nguyên được hỗ trợ

Một cách rất đơn giản và dễ dàng để tải xuống ảnh, video và IGTV & Reel từ Instagram, sao chép liên kết đến video, IGTV & Reel hoặc ảnh từ Instagram và dán nó vào trường phía trên, nhấp vào tải xuống, bạn sẽ thấy một danh sách trong số các định dạng, hãy chọn định dạng được yêu cầu, quá trình tải xuống sẽ bắt đầu ngay lập tức, không có bất kỳ giới hạn tốc độ và tải xuống nào.